Ústřední hudba AČR

ÚH AČR je vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České republiky na veřejnosti, jakož i k prezentaci české kultury v oblasti koncertní dechové hudby, české národní hudby a těch nejvyspělejších tradic české vojenské dechové hudby doma i v zahraničí.

Její povinností je zabezpečit hudební části všech typů služebních akcí a koncertních vystoupení ve prospěch prezidenta republiky, Úřadu vlády ČR, předsedy Poslanecké sněmovny, resp. Senátu Parlamentu ČR a Armády České republiky na území nejen Hlavního města Prahy, ale i převážné většiny ČR.

Ve své služební činnosti hudebně zabezpečuje protokolární aktivity, slavnostní, smuteční a pietní akty ve prospěch (na úrovni) prezidenta republiky, Parlamentu ČR, vlády ČR, zastupitelských úřadů cizích států, Armády České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a ústředních orgánů občanských sdružení spolupracujících s MO a služební akce v součinnosti s Čestnou stráží AČR (ČS AČR).

V koncertní oblasti je ÚH AČR povinna prezentovat na co nejvyšší umělecké úrovni českou národní a světovou hudební tvorbu, nejlepší tradice české vojenské dechové hudby doma i v zahraničí a současnou uměleckou úroveň vojenské hudební služby AČR.

Vedle činnosti velkého dechového orchestru ÚH AČR zajišťuje i činnost souborů menšího nástrojového obsazení - např. dechového kvintetu, žesťového kvintetu a sextetu, tanečního orchestru (Big Bandu), Brass Bandu, malého dechového orchestru apod.

Aktuální info

Publikováno: 16.5.2019 Autor: Marek Janota

Všechny aktuální informace o našem tělese naleznete na facebookovém profil ZDE.

Nahoru